beardman 已回應的帖文

# 31370 beardman

基督教女青年會的服務一向都幾好,你講的老人院就唔係太知,不過我媽媽有參加鯉景灣的老人中心,職員好禮貌又多野玩

謝謝